เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
  ดูภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/nitet101
 
 
  กำหนดการพิธีเปิด  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558
“เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นอีสาน  ผลงานสู่สากล”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่างวันที่  5-6  พฤศจิกายน 2558
ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 
 
เวลา  07.00 – 08.30 น.     - ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (แยกเป็นอำเภอ/สังกัด)
เวลา  08.30 – 08.50  น.   - ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  และผู้มีเกียรติ  พร้อมกันที่บริเวณภายในอาคาร                            เอนกประสงค์
-   พิธีกรแนะนำตนเอง กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ นำเข้าสู่งานฯ แจ้งลำดับพิธีการและอื่น ๆ
เวลา  09.00 น.                    -  ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี (ประธาน...............................................................)
-  วงโยธวาธิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
  • นักเรียนบรรเลงโหวด(นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑)
  • ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว กล่าวต้อนรับ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เวลา  09.10 น.                    - แนะนำนักเรียนที่กล่าวต้อนรับ
- เรียนเชิญประธานในพิธี ขึ้นบนเวที
- เรียนเชิญคณะผู้บริหาร ประธานศปอ. ประธานเครือข่าย/ ประธานเอกชน/
และประธานเทศบาลบนเวที           
  • เรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
(ผู้กล่าวรายงาน.......................................................................)
เวลา  09.๒๐ น.                  -  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน 
                                         -  ประธาน ลั่นฆ้องชัย ๓ ครา
                                        -  วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                                                -  ร่วมบันทึกภาพให้สวยงาม          
เวลา  09.๓๐ น.                   - ชมการแสดงเปิดงานวงดนตรีลูกทุ่ง   ร.ร.บ้านเล้าวิทยาคาร 
                                                - ชมการแสดงวงอังกะลุง ร.ร.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)          
เวลา  ๑๐.๐๐ น.                   - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ ตามตารางและสนามการแข่งขัน
หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง/ชุดผ้าประจำจังหวัด
 
 
 
 
   
  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน  
  แผนผังโรงเรียนเมือง
 
 
 
 
  การแต่งกายในพิธีเปิด ....ชุดผ้าพื้นเมือง//ผ้าไหม//ผ้าสาเกตุ..
.เพื่อให้สอดคล้องกับ ' เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล' 
 
  ด่วน!!!ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมสพป.รอ1
เข้าประชุมในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์รร.เมืองร้อยเอ็ด
ในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
 
                    ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระ 
ที่ กลุ่มสาระ
1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
ศน.วารีรัตน์ ทวยสอนโทร.081-2629491
นางสาวชนัยกานต์  พรมเกตุโทร.095-6646050
นางสาวสุภาพร ชมภูบุตร 087-8423969

 
2 กลุ่มวิทยาศาสตร์
นางสาวภาวิณี  จุรีมาศ โทร. 086-2337373
นายสมบัติ  ทองดี  โทร  0817087180
3 กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นางสาวชนัยกานต์  พรมเกตุ โทร.095-6646050
นางรัตนาพร  ไวยเวช 087 2514346
4 กลุ่มศิลปะ
ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์
นางดวงใจ  สังฆะวัน โทร.089-5731975
นางสาวปภัสสิริย์ ไชยคิรินทร์ 085-4644806
 
กลุ่มศิลปะ-ดนตรี
นายวีระ แพงวงศ์ โทร.098-2485603
นายณัฐธนพล กีรติธนาธิปสกุล 094-2892844
นางสาวบวรลักษ์ ฉ่ำมณี  0877218120

 
5  การงานอาชีพ/
นางวิราวัลย์  ดวงวิไล โทร.085-5974992
คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
ศน.อัครวิศย์ 
0833541414
นางสาวธนาพร  จรอนันท์ 089-5768658
6 พัฒนาผู้เรียน
นางนาฏยา เวียงนนท์   081-7396510
นางยุพิน  ชมพูบุตร โทร.093-3268191
นางสาวธัญยพร พหลทัพ โทร.088-5624832
7 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
นางสมประสงค์  แสนสวาท โทร.086-2233293
นายธีรวัฒน์ โอดจันทึก 062-1037384
นายสันติ ทูลธรรม 093-4920137
8 การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
นายเกียรติศักดิ์  แสงอินทร์  โทร.091-0606929
นางสาวนันทิยา จินดาฤทธิ์  โทร 087-7696266
  ประสานงานทั่วไป
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ศน.เพิ่มพูล ร่มศรี 085-4587773
ผอ.ประยูร สุภารี  0872241441
อ.รักศักดิ์ จันทะลาศ 087 229 1637
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ศน.วันทนา สมภักดี  088-3155897
ผอ.จิราภรณ์ นามมะ

 
 
 
 ผลการจับสลาก ลำดับที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2558
 
1. ทุ่งเขาหลวง   2. เชียงขวัญ  3. เอกชน  4. จตุรพักตรพิมาน
5. เมือง   6.ศรีสมเด็จ  7. จังหาร  8. ธวัชบุรี  9. เทศบาล
 
  ด่วน !!!! ขอเชิญ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ
 
 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน เข้าชมได้ที่ 
www.facebook.com/nitet101

 
 

 ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

 ระดับสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

  ทุกศปอ. เอกชน เทศบาล กรอกรายชื่อนักเรียนและครู ที่ได้ลำดับที่ 1 (ชนะเลิศ) ลงเวบไซต์ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งในระดับเขต ฯพื้นที่=> ภายใน 8-14 ตค. 2558    ด่วน !!!!

  ทุก ศปอ.เอกชน เทศบาล  ส่งรายชื่อครูเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ ฯ=> ภายใน 12 ตค. 2558 (ดาวโหลดไฟล์ด้านล่าง)   ด่วน !!!!

  ทุก ศปอ.เอกชน เทศบาล  ส่งรายชื่อผู้อำนวยการเพื่อคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ ฯ=> ภายใน 12 ตค. 2558 (ดาวโหลดไฟล์ด้านล่าง)   ด่วน !!!!

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ฯ =>  15-20  ตุลาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู แก้ไข =>  ภายใน 25 ตุลาคม 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 25  ตุลาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ฯ=> 29-30   ตุลาคม 2558
 คณะกรรมการจัดเตรียม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน =>  3-4 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 5-6 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ =>5-6 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 11 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป

 
 
 ระดับภาคอีสาน จ.สุรินท์

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 6-10 พย. 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พย.2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พย. 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พย. 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พย. 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธค. 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์  =>  7 - 9  ธค. 2558
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

  ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปี 2558 
http://www.facebook.com/nitet101
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 243
จำนวนทีม 690
จำนวนนักเรียน 1,822
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,098
จำนวนกรรมการ 647
ครู+นักเรียน 2,920
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,567
ประกาศผลแล้ว 142/143 (99.30%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 52
เมื่อวาน 128
สัปดาห์นี้ 512
สัปดาห์ที่แล้ว 729
เดือนนี้ 2,430
เดือนที่แล้ว 211
ปีนี้ 2,641
ทั้งหมด 151,144