เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ก.ย. 2558
29 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
1 ต.ค. 2558
2 ต.ค. 2558
3 ต.ค. 2558
4 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

              เนื่องจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปฯ ระดับเขตพื้นที่ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และจะมีการโอนข้อมูลผลการแข่งขันและตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปเข้าระบบฯของภาคอีสานต่อไป
            จึงขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อครูและนักเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ จำนวน 69 โรง ต้องเข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มรูปของครูและนักเรียนให้ครบทุกคน เนื่องจากเมื่อปิดระบบการแก้ไขฯ
เพื่อเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร และโอนข้อมูลไประดับภาคฯ แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับภาคฯ
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
 
 

สถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ  สพป.และ สพม.

 
 

เนื่องจากได้มีการปิดระบบการสมัครออนไลน์แล้ว ไม่สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ แต่โรงเรียนที่สมัครแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเพิ่มรูปภาพเพื่อเตรียมพิมพ์บัตรประจำตัว รวมถึงขอสมัครเป็นกรรมการได้ ซึ่งการอนุมัติกรรมการเป็นอำนาจหน้าที่ของศูนย์สาระฯ ที่จัดการแข่งขัน 

และขอให้ศูนย์สาระฯดำเนินการกรอกข้อมูล วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม รวมถึงลงทะเบียนข้อมูลกรรมการดำเนินการ และกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันสามวัน ให้พิมพ์แบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลงเวลา แบบบันทึกคะแนน เป็นต้น เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

วันอังคาร ที่ 22 กัยายน 2558 เวลา 01:00 น.

 
 

ขอให้ตัวแทนศูนย์สาระฯ ที่จัดการแข่งขัน
เข้าระบบผู้บันทึกคะแนน แล้วลงข้อมูลต่างๆให้สมบูรณ์

ทั้งวัน/เวลา/สถานที่ จัดการแข่งขัน,
กรรมการและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ, ชื่อกรรมการตัดสิน/ครู/นักเรียนแต่ละกิจกรรม
(หากไม่ลงข้อมูลกรรมการกลางจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม จะไม่สามารถให้เกียรติบัตรได้)
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศน.ชาตรี ไชยโยธา

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 22:00 น.

 
 

แจ้งให้โรงเรียนที่ต้องการสอบถามข้อมูลกรณีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหาย/ลืมรหัส
ขอให้ติดต่อขอทราบรหัสเดิม ที่
1. กลุ่มนิเทศฯ 045691533 ต่อ 26 (น้องแอม)  หรือ
2. ศน.นพรัตน์(ทั้งสองท่าน), ศน.วิไลวรรณา, ศน.ชาตรี และคุณสาโรจน์  หรือ
3. ID Line "ศน.ชาตรี ศรีสะเกษ 2" หรือ Yammer  "DLIT สพป.ศรีสะเกษเขต 2" หรือ
4. [email protected]

                        เป็นต้น

วันเสาร์ ที่ 12 กัยายน 2558 เวลา 03:30 น.

 
 

เปิดระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่แล้ว ขอให้ทุกโรงเรียนที่ต้องการสมัครในรายการที่ไม่ต้องแข่งระดับกลุ่มฯ
หรือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มฯ เข้าระบบสมัครได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมเหมือนครั้งที่ผ่านมา

กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 (ระบบปิดเวลา 24.00 น.)

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 23:00 น.

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 195
จำนวนทีม 3,141
จำนวนนักเรียน 7,135
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,987
จำนวนกรรมการ 902
ครู+นักเรียน 12,122
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,024
ประกาศผลแล้ว 170/176 (96.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 149
เมื่อวาน 390
สัปดาห์นี้ 1,853
สัปดาห์ที่แล้ว 2,404
เดือนนี้ 7,237
เดือนที่แล้ว 541
ปีนี้ 7,778
ทั้งหมด 251,251