หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารจิตสุวรรณ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารจิตรสุวรรณ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
-
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารคุ้มมณี 6 ต.ค. 2558 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารคุ้มมณี 6 ต.ค. 2558 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน 6 ต.ค. 2558 13.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน 6 ต.ค. 2558 13.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
-
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารปฐมวัย 6 ต.ค. 2558 13.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารปฐมวัย 6 ต.ค. 2558 13.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
-
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]