หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี นายศุภชัย โสบุญ   0812600897
2 สพป.อุดรธานี เขต ๒ นางสุนีย์ อุทุมทอง   0810316606
3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อำเภอกุมภวาปี นายอาวุธ สิงหเดช   0879534382
4 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) อำเภอกุมภวาปี นายสุริยา เบ้าลา   0847997589
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) อำเภอกุมภวาปี นางกรรณิกา บุลสถาพร   0828388723
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี นางสาวนำ้ฝน มงคลล้อม   0811747356
7 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี นายประยูร จักรโรวรรณ   0817081879


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]