หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป. อด. 2 ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 เวทีกลาง 6 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 เวทีกลาง 6 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 เวทีกลาง 6 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 เวทีกลาง 6 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เวทีกลาง 6 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]