หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป. อด. 2 ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต ๒ ห้องประชุมผาแดง ห้อง ห้องผาแดง 6 ต.ค. 2558 09.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต ๒ ห้องประชุมผาแดง ห้อง ห้องผาแดง 6 ต.ค. 2558 09.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดศรีนคราราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดศรีนคราราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดศรีนคราราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 6 ต.ค. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]