หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป. อด. 2 ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับที่การแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 09.00 จับสลากลำดับการแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับที่การแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับที่การแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับที่การแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับที่การแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับที่การแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับท่ีการแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับท่ีการแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขัน
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00 ลำดับท่ีการแข่งขันจับสลาก ณ วันแข่งขันCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]