หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 68 51 89.47% 4 7.02% 2 3.51% 0 0% 57
2 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 28 24 92.31% 2 7.69% 0 0% 0 0% 26
3 โรงเรียนบ้านดงกลาง 27 22 84.62% 4 15.38% 0 0% 0 0% 26
4 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 28 21 75% 6 21.43% 0 0% 1 3.57% 28
5 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 33 20 64.52% 7 22.58% 3 9.68% 1 3.23% 31
6 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 30 20 76.92% 4 15.38% 0 0% 2 7.69% 26
7 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 31 19 70.37% 3 11.11% 2 7.41% 3 11.11% 27
8 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 22 19 95% 0 0% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 32 18 72% 7 28% 0 0% 0 0% 25
10 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 22 18 81.82% 2 9.09% 0 0% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 25 17 68% 5 20% 0 0% 3 12% 25
12 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 27 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
13 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 23 15 65.22% 5 21.74% 3 13.04% 0 0% 23
14 โรงเรียนบ้านนายูง 29 14 66.67% 6 28.57% 0 0% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 19 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 15 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
18 โรงเรียนบ้านเซียบ 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 14 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนชุมชนจำปี 28 12 46.15% 12 46.15% 0 0% 2 7.69% 26
21 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 20 12 60% 8 40% 0 0% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 15 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนบ้านทมนางาม 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 21 11 57.89% 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 18 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 15 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 16 11 68.75% 1 6.25% 0 0% 4 25% 16
30 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 17 10 58.82% 5 29.41% 0 0% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนบ้านดงน้อย 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
32 โรงเรียนบ้านกุดจิก 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 15 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 14 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 16 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
41 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
42 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 16 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
43 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
44 โรงเรียนบ้านท่ายม 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 18 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 16 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนดงง่ามนางาม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 14 7 50% 2 14.29% 0 0% 5 35.71% 14
50 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านวาปี 13 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 10 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านคำยาง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านนาแก 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านสามขา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านโปร่ง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านทับไฮ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านหนองกุง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 14 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านนาแบก 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านม่วงดง 14 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
69 โรงเรียนบ้านคำน้อย 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนวาสนาศึกษา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนบ้านตูม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านผือ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
84 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านโคกศรี 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านกุดยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านปะโค 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
101 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านหนองโก 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
105 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโนนสา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านผาทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาฝาย 20 2 11.11% 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 18
118 โรงเรียนบ้านดูนเลา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนบ้านกอก 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
125 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านสี่แจ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านท่าสี 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านกงพาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านท่าลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านปอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
146 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านพันดอน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านท่าสัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านสมดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านเดียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
175 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านนาม่วง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านดงแคน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
186 โรงเรียนบ้านนกขะบา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]