ข่าวประชาสัมพันธ์

     
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
        
 
 
 
 
          ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สุรินทร์  เขต 1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.33  (ระดับมัธยมศึกษา) 14-21 พ.ย. 2558  เพื่อประสานดำเนินการต่อไป                                แจ้งโรงเรียนกรุณาแก้ไขรายชือในระบบตามขั้นตอน  โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1 รับโดย(วิธีแนบไฟล์เท่านั้น) เมื่อท่านแก้ไขรายชื่อเรียบร้อยแล้ว  แอดภาคจะทำการรับแก้ไขข้อมูลภายใน 24  ชม .  หลังการแก้  หากตรวจสอบไม่พบการแก้ไขสอบถามการแก้ไขได้ ระดับ สพป. 095-6099252  คุณนภาพร  รังสรรค์เมธากุล      ระดับ สพม. 088-5727955 คุณวัชรา สุมาลย์
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา
แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 14-21 พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     -:: แนวทางการโอนข้อมูล สู่ระดับภาค ::-
***** โปรดตรวจสอบ รายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ในแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อย(ตรวจสอบให้ดีนะคะ)
ไปที่ admin >
1.ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>
2.แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาค >
3.แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาคคลิกที่นี่
*****ประกาศตัวแทนแข่งต่อ สำหรับ สพม.ที่แข่งรวมหลายกลุ่มหรือ สพป. ที่ไม่แสดงรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
ไปที่ admin >
1.ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>
2.[[[Reset ตัวแทนใหม่ โดยเอาชนะเลิศเป็นตัวแทน]]]
  สอบถามเพิ่มเติม
 (นางสาวนภาพร  รังสรรค์เมธากุล โทร 0956099252 ) 
 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์  =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

 
 
ติดต่อประสานงานกลุ่มงานเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์  (สพป.)
ที่ ชื่อผู้ประสาน  เบอร์โทร
1 ศน. ชำนาญ  ภคะวา   089-7758648
2 ศน.บัญญัติ  โอษฐงาม 089-7711892 
3  ดร.จำรัส  สอนกล้า     081-9763279 
4  น.ส.นภาพร  รังสรรค์เมธากุล 095-6099252 
 
 
ติดต่อประสานงานกลุ่มงานเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์  (สพม.)
ที่ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 นายสำเริง  บุญโต 081-4709416
2 นายองอาจ  ดีประดวง 093-5545588
3 นายวัชรา  สามาลย์ 088-5727955

 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

   

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การศึกษาพิเศษ.)
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 114
สัปดาห์นี้ 215
สัปดาห์ที่แล้ว 224
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 983
ปีนี้ 987
ทั้งหมด 927,361