หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 60 56 96.55% 2 3.45% 0 0% 0 0% 58
2 โรงเรียนกมลาไสย 73 44 95.65% 1 2.17% 1 2.17% 0 0% 46
3 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 54 43 89.58% 4 8.33% 1 2.08% 0 0% 48
4 โรงเรียนอนุกูลนารี 45 37 90.24% 3 7.32% 1 2.44% 0 0% 41
5 โรงเรียนร่องคำ 41 35 92.11% 2 5.26% 1 2.63% 0 0% 38
6 โรงเรียนสามชัย 45 31 88.57% 4 11.43% 0 0% 0 0% 35
7 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 32 23 88.46% 1 3.85% 2 7.69% 0 0% 26
8 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 35 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
9 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 20 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
10 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 14 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
11 โรงเรียนโคกศรีเมือง 18 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 20 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
14 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 17 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
15 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 15 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
16 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 14 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
17 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
18 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
19 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
20 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]