หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 35 24 68.57% 6 17.14% 2 5.71% 3 8.57% 35
2 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 28 21 80.77% 5 19.23% 0 0% 0 0% 26
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 29 20 71.43% 6 21.43% 1 3.57% 1 3.57% 28
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 23 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
5 โรงเรียนบ้านหนองคู 23 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 22 15 68.18% 5 22.73% 0 0% 2 9.09% 22
7 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 21 14 66.67% 7 33.33% 0 0% 0 0% 21
8 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 28 14 53.85% 6 23.08% 2 7.69% 4 15.38% 26
9 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 22 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
11 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 22 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 18 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
13 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 18 11 64.71% 2 11.76% 0 0% 4 23.53% 17
14 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนบ้านภูดิน 17 9 56.25% 6 37.5% 0 0% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
22 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 12 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
23 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านหินลาด 17 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
25 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
27 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนบ้านหนองโก 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 12 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 14 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนวันครู2502 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านดงมัน 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านหนองจิก 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านวังแสง 21 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านซองแมว 12 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
48 โรงเรียนบ้านมะกอก 9 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านดอนงัว 12 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 12 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านดงน้อย 10 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
63 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านทัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านแดง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองสิม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านพงโพด 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านโสกภารา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านดอนนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านศาลา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านเป้า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านนาคูณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
140 โรงเรียนบ้านกุดแคน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านจำนัก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านดอนบม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านอุปราช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโพนละออม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านสมศรี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
174 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
176 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
177 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
178 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
179 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
180 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]