หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 500 ถนน คลังอาวุธ อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 นายไพรัช ศรีพลัง https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8 045 312 764
2 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 บ้านบ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสุรชาติ สุภักดี https://www.google.co.th/maps?biw=1600&bih=757&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2&bav=on.2,or.&dpr=1&u 0-4531-2112,0-4
3 โรงเรียนปทุมวิทยากร 16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางกัณนิกา โสภาพันธ์ https://www.google.co.th/maps?biw=1600&bih=757&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&bav=on.2,or.&bvm=bv.104615367 045-255-314
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ถนนยุทธพล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายอภัย บุญสาม https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8% 045245301
5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวจินตนา นิธิพานิช https://www.google.co.th/maps?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&bav=on.2,or.&bvm=bv.104615367,d.c2E&biw=1600&bih=757&dpr=1&gs_rn=64&gs_ri=psy-ab&cp=6&gs_id=1aj&xhr=t&um=1&ie=UTF-8&sa 0897226382


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]