เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ต.ค. 2558
22 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล /ผู้แข่งขัน/ครูผู้ควบคุม ในระดับภาค
ศูนย์การแข่งขันงานศิลปฯ สพป.สุรินทร์ เขต 1 แจ้งว่า
       ในการตรวจสอบ/แก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการ โดยเข้าไปที่เว็ปไซด์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
esan65.sillapa.net/sp-center/  โดยใช้รหัสของโรงเรียนเข้าตรวจสอบ
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนว่า มีข้อผิดพลาดหรือมีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูล
เข้าสู่ระดับภาคหรือไม่    ถ้ามีให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
(ศน. จิตนา  ดอกพุฒ โทร.0898463043)  ให้เขตทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 1  ให้แนบไฟล์ของโรงเรียนไปด้วย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2558  
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว                                                     
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ คลิกที่นี่ 
 โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนตัว  (ประทับตราโรงเรียด้วย)
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:06 น.
การพิมพ์เกียรติบัตร /การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน
การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ระบบจะเปิดให้พิมพ์ได้ หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และรายชื่อครูผู้ควบคุม หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อบ.1  ด่วน  ส่วนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค/ประเทศ  หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูผู้ควบคุมให้ แจ้งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 หากหลังจากนั้นจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 15:02 น.
ขอเชิญประชุม
- ขอเชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์แข่งขัน และผู้รับผิดชอบดูแลระบบศูนย์แข่งขัน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีัอุบล
- ขอเชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์แข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์แข่งขันของแต่ละกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 15:22 น.
แจ้งการปิดระบบการลงทะเบียนของศูนย์แข่งขัน และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ขณะนี้ระบบได้ปิดการลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายเข้าเข่งขันในระดับเขตพื้นที่แล้ว หากลงทะเบียนไม่ทันหรือมีปัญหาในการลงทะเบียนให้ติดต่อโดยตรงกับ ศน.ปรีชา ทาศิริ (0894255770) / ศน.อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย (0815482369) / ศน.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล / อ.เสงี่ยม พวงสุข (0810663797)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 20:20 น.
การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
การประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) ที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านด้ามพร้า  ในกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้โต๊ะ เก้าอี้ หรือแท่นวางสิ่งของ  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือแท่นวางสิ่งของมาเอง  เนื่องจากอุปกรณ์ที่โรงเรียนมี ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับกิจกรรม  จึงไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 11:47 น.
การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน หรือครูผู้ควบคุม ก่อนแข่งขัน/ในวันแข่งขัน

1. แบบการขอเปลี่ยนตัวนักเรียน

2. แบบการขอเปลี่ยนครูผู้สอน

โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วยื่นต่อประธานศูนย์การแข่งขัน

และนำไปมอบให้กับคณะกรรมการตัดสินประจำกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09:47 น.
เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่
เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนศูนย์แข่งขันและผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล

หมายเหตุ  ศูนย์แข่งขันประกอบด้วย  โรงเรียนอนุบาลอุบลฯ,โรงเรียนอุบลวิทยาคม,โรงเรียนปทุมวิทยากร,โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 14:44 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 291
จำนวนทีม 1,601
จำนวนนักเรียน 3,694
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,489
จำนวนกรรมการ 859
ครู+นักเรียน 6,183
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,042
ประกาศผลแล้ว 151/151 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 23
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 39
สัปดาห์ที่แล้ว 39
เดือนนี้ 39
เดือนที่แล้ว 265
ปีนี้ 734
ทั้งหมด 194,044