หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 52 43 86% 5 10% 0 0% 2 4% 50
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 44 37 86.05% 3 6.98% 2 4.65% 1 2.33% 43
3 โรงเรียนเมืองอุบล 36 25 69.44% 6 16.67% 4 11.11% 1 2.78% 36
4 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 39 24 63.16% 14 36.84% 0 0% 0 0% 38
5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 31 23 76.67% 4 13.33% 3 10% 0 0% 30
6 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 22 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 22 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
8 โรงเรียนมารีย์นิรมล 27 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 20 15 75% 4 20% 0 0% 1 5% 20
10 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 20 15 75% 4 20% 0 0% 1 5% 20
11 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 19 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
14 โรงเรียนประชาสามัคคี 22 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
15 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 18 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 16 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
19 โรงเรียนบ้านดงยาง 19 11 57.89% 7 36.84% 0 0% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 26 10 52.63% 8 42.11% 0 0% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 17 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนปทุมวิทยากร 18 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
27 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 16 9 56.25% 6 37.5% 0 0% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 14 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 15 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านยาง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 15 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 19 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
38 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 16 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
40 โรงเรียนพระกุมารอุบล 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนอาเวมารีอา 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านนามึน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 12 7 63.64% 0 0% 3 27.27% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านปะอาว 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านขามน้อย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านกอก 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านโนนรัง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 14 5 35.71% 8 57.14% 0 0% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 15 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
63 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านอีต้อม 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านท่าลาด 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านปลาดุก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหัวคำ 15 4 26.67% 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
73 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
74 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 11 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนบ้านนาเมือง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 12 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
85 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านดูน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านหนองบก 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านแสง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านขมิ้น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านดอนชี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านนาใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองมุก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านบัวยาง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านเทพา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านผือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านพิณโท 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านกระบูน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านทัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านทุ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านนาดูน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านปลาฝา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านจิก 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนบ้านเค็ง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านเอ้ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านชีทวน 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านนาเลิง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านศรีบัว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านเตย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านเป้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนวัดบ้านบาก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนนันตาศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านนาดูน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านตำแย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนบ้านป่าข่า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านข่าโคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านบุตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 6 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 6
198 โรงเรียนบ้านท่าลาด 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
199 โรงเรียนบ้านหวาง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
200 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
201 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนวัดไร่น้อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านนาผาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
219 โรงเรียนบ้านธรรมละ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านแพง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
225 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
226 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
227 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
228 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
229 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
230 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
231 โรงเรียนบ้านพับ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
232 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
233 โรงเรียนสมเด็จ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]