หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 500 8.001 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
2 503 8.002 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
3 501 8.003 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
4 504 8.004 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
5 505 8.005 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
6 506 8.006 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
7 507 8.007 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
8 508 8.008 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
9 502 8.102 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  
10 509 8.103 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]