เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 พ.ย. 2558
3 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว
ใน
ระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ 
ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  
ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัด
ทำหนังสือแจ้งรายการ
กิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สุรินทร์  เขต 
1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.33 
(ระดับมัธยมศึกษา) 
14-21 พ.ย. 2558  เพื่อประสานดำเนินการต่อไป                                                   
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา 
/ระดับมัธยมศึกษา
แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  
โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 14-21 พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 
  ที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์
เข้าดูรายละเอียดตามลิงนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1othOg1X24mkzXQhbBsMagfJ1mA3edOxzn
RiX4RzdhHc/edit?pli=1#gid=507305451
 
  เว็ปไซต์งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสุรินทร์  
http://www.esan65.sillapa.net/
 
 
เว็ปไซต์งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดสุรินทร์  http://www.esan65.sillapa.net/
 
 
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
http://www.esan65.sillapa.net/sp-yst1/?name=category&file=view_all
 
  รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
  สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
  กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มัครกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรแต่ละเขตพื้นที่
ที่สนใจสมัครเป็นกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
โดยเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม gg.gg/sillapa2
 
 


ตราสัญลักษณ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์ �ปีการศึกษา 2558

 
 

ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

 

 
กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน (ท้องถิ่น)

เกณฑ์การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน (ท้องถิ่น)
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2015/08/localEsan65.pdf

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13:26 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 203
จำนวนทีม 1,118
จำนวนนักเรียน 2,518
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,630
จำนวนกรรมการ 530
ครู+นักเรียน 4,148
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,678
ประกาศผลแล้ว 140/175 (80.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 40
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 42
สัปดาห์ที่แล้ว 43
เดือนนี้ 43
เดือนที่แล้ว 1,255
ปีนี้ 1,536
ทั้งหมด 139,802